Menu:                         rej.edu.pl / Szkoła dziś / Centrum Informacji Naukowej
  
Grono pedagogiczne
Biblioteka szkolna
Szkolny pedagog
Poprzednia strona
Strona główna
 

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek
800 - 1600
Wtorek
800 - 1600
Środa
800 - 1400
Czwartek
800 - 1600
Piątek
800 - 1600

Biblioteka wczoraj i dziś

W latach 1924-1927 w Gimnazjum im. Mikołaja Reja, istniała biblioteka uczniowska dla klas I-IV oraz biblioteka dla klas V-VIII. Z zachowanych wykazów biblioteki wynika, że:

biblioteka uczniowska dla klas I-IV posiadała - 647 tomów - dzieł 574,
biblioteka uczniowska dla klas V-VIII posiadała - 950 tomów - dzieł 625.

Z klas młodszych z biblioteki korzystało 75 % uczniów, a na jednego czytającegoprzypadało 6,5 książki przeciętnie.

Z biblioteki dla klas starszych korzystało 58 % uczniów a na jednego czytającegoprzypadało przeciętnie 6 książek.

Istniała również biblioteka nauczycielska, która zawierała 2345 tomów.

W latach 1970 - 2001 biblioteka mieściła się na III piętrze starego budynku szkoły. Zajmowała cztery pomieszczenia. Wypożyczalnia mieściła się w dawnej części pracowni fizycznej, na czytelnię czasopism adaptowano część korytarza. Dodatkowo biblioteka posiadała dwa małe pomieszczenia: czytelnię ogólną z księgozbiorem podręcznym i drugie, w którym znajdowały się dziełazebrane.

Najdłużej pracującą osobą w bibliotece była pani Jadwiga Bondera- Uszyńska (1969 – 2001).

Czynnie działał aktyw biblioteczny do którego należeli uczniowie poszczególnych klas. Chętnie pomagali przy porządkowaniu, opracowaniu księgozbiorui kart bibliotecznych oraz dbali o czystość i porządek.

Z inicjatywy dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego Jerzego Gniadka oraz dzięki jego zaangażowaniu, biblioteka szkolna otrzymała nowoczesneoblicze.

W roku 2002 wraz z przeniesieniem biblioteki do nowego pomieszczenia, przekształciła się ona w Centrum Informacji Naukowej (CIN). Na ten cel zaadaptowane zostały pomieszczenia po pracowni geograficznej, języka rosyjskiego oraz część korytarza. Biblioteka stała się w ten sposóbbardzo nowoczesną pracownią ogólnoprzedmiotową.

Pomieszczenie CIN jest przestronne, estetyczne i usytuowane w miejscu łatwo dostępnym. Obok wypożyczalni i magazynu zbiorów, wydzielona została czytelnia przeznaczona do pracy cichej, do odtwarzania zbiorów audiowizualnych, do pracy z grupą lub klasą oraz do pracy z komputerem. Pomieszczenia wypożyczalni, magazynu i czytelni, stanowią kompleks połączonych ze sobą sal. Centrum Informacji Naukowej reprezentuje wysoki standard wyposażenia w meble i sprzęty: przesuwane regały w wypożyczalni, regały w czytelni, oszklone szafy, stoły w czytelni,komputery, sprzęt audiowizualny, drukarka laserowa, ekran, projektor.

W czytelni znajduje się 12 komputerów podłączonych do ogólnoszkolnej sieci komputerowej oraz Internetu, przeznaczonych dla użytkowników: uczniów i nauczycieli szkoły. Do pracy w czytelni przeznaczono 20 wygodnych miejscprzy stołach.

Wysokiej klasy sprzęt multimedialny bardzo często wykorzystywany jest do prowadzenia różnego rodzaju zajęć edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli w ramach danego przedmiotu. W ten sposób biblioteka włącza się w realizacjęzadań ze ścieżki czytelniczo-medialnej.

W bibliotece odbywają się także szkolenia zespołu SUS z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, zebrania dyrektorów szkół gimnazjalnych połączonychz projekcjami szkoleniowców oraz przedstawicielami kuratorium oświaty.

W oszklonych witrynach prezentowane są nowości książkowe,materiały dydaktyczne dla nauczycieli, czasopisma.

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia wraz z księgozbiorem funkcjonuje jako osobne pomieszczenie do pracy nauczycieli bibliotekarzy oddzielone od czytelni ladą, przy której obsługiwani są czytelnicy. Wyposażone jest w komputery, drukarkęlaserową oraz monitoring całej czytelni.

Przy stanowiskach komputerowych dla bibliotekarzy wprowadzony jest program MOL 2000+, oprogramowanie przygotowane specjalnie pod kątem bibliotek szkolnych. Systematycznie uzupełniana jest komputerowa baza danych MOL 2000+. Konsekwencją wprowadzenia programu jest utworzenie rzetelnego katalogu odzwierciedlającego zasoby biblioteki, obejmującego książki i inne dokumenty, w tym elektroniczne. Katalog ten jest podstawowym Ľródłem informacji dla czytelników, warunkującymfunkcjonowanie biblioteki jako nowoczesnej pracowni informacyjnej.

Zbiory

Dla prawidłowego funkcjonowania CIN konieczne jest wyposażenie go w odpowiadającą potrzebom szkoły ilość dokumentów piśmienniczych i nie piśmienniczych. Bardzo ważnym elementem jest księgozbiór podręczny, zawierający: encyklopedie ogólne i specjalne, różnego rodzaju słowniki, leksykony i kompendia wiedzy oraz albumy, lektury, literaturę piękną, literaturę metodyczną, literaturę popularnonaukową, czasopisma dla nauczycieli, czasopisma dla uczniów, CD-ROM, DVD, kasety magnetofonowe,kasety wideo, przepisy oświatowe.

Wśród filmów wideo trzon stanowią adaptacje lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteczny liczy 17000 egzemplarzy książek, 29 tytułów czasopism, 263 kasety wideo, 120 CD ROM.

W zbiorach biblioteki szkolnej znalazły się książki, przekazane przez Koło Wychowanków XI LO im. Mikołaja Reja, a wśród nich wiele cennychpozycji.

Do wyjątkowych pozycji jakimi biblioteka szkolna może się pochwalić należy reprint dzieła "Apocalipsis", które pochodzi z 1565 roku,

oraz zwracające uwagę swoją piękną oprawą i bogatą szatą graficzną, pozycje pochodzące z XIX wieku. Wśród nich: " Pisma" Adama Mickiewicza z serii Biblioteka Pisarzy Polskich, wydane w Lipsku w roku 1876, "Encyklopedia Powszechna"( T.12, 15) wydana przez S. Orgelbranda w roku 1863.
design by rad-com 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych na niniejszych stronach
należą do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.