3E 3E-mat,biol,chem
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 che GK 61 bio Ko 54 j.n/f/h-1/4 #EKe 57
j.n/f/h-2/4 #MMf 63
j.n/f/h-3/4 #GPe 38
j.n/f/h-4/4 #GSf 46
wf-3/3 KP BO j.pol IS 16
2 8:55- 9:40 j.ang-1/2 DJ 50
j.ang-2/2 AC 64
wf-1/3 #3AE SI
wf-2/3 #3ae gm
wf-3/3 KP BO
j.ang-1/2 DJ 50
che-2/2 GK 61
bio-1/2 Ko 53
j.ang-2/2 AC 55
j.pol IS 16
3 9:50-10:35 bio-1/2 Ko 54
che-2/2 GK 61
j.ang-1/2 DJ 50
bio-2/2 Ko 54
che-1/2 GK 61
bio-2/2 Ko 54
mat BR 32 j.n/f/h-1/4 #EKe 57
j.n/f/h-2/4 #MMf 63
j.n/f/h-3/4 #GPe 38
j.n/f/h-4/4 #GSf 46
4 11:00-11:45 rel AP 58 hispoł Ki 36 mat BR 32 mat BR 32 gw Ko 54
5 11:55-12:40 mat BR 32 j.pol IS 26 mat BR 32 rel AP 25 bio Ko 53
6 12:50-13:35 j.n/f/h-1/4 #EKe 57
j.n/f/h-2/4 #MMf 63
j.n/f/h-3/4 #GPe 38
j.n/f/h-4/4 #GSf 46
mat BR 32 wf-1/3 #3AE SI
wf-2/3 #3ae GD
wf-3/3 KP BO
che GK 61 bio Ko 53
7 13:45-14:30 che-1/2 GK 17 mat BR 32 j.ang-2/2 AC 62 j.pol IS 26 wf-1/3 #3AE SI
wf-2/3 #3ae GD
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum