Menu:                         / klasycy
  
Informacje o profilu
Łacina
Klasa klasyczna
Wycieczka do Rzymu
Wspomnienia
Jubileusz XXV
Strona głównaInformacje o profilu klasycznym

1. Nauka języka łacińskiego i kultury antycznej trwa dwa lata:
a) w klasie drugiej – w wymiarze czterech godzin tygodniowo;
b) w klasie trzeciej – w wymiarze czterech godzin tygodniowo.

2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna.

3. Program klasy klasycznej uwzględnia zajęcia z kultury śródziemnomorskiej (1 godzina tygodniowo w klasie drugiej).

4. Program zawiera także elementy retoryki (w zakresie teorii i praktyki wymowy).

5. W klasie trzeciej organizowana jest naukowa wycieczka do Rzymu (dla uczniów zainteresowanych tym wyjazdem).

6. Uczniowie klas II i III mogą wziąć udział w olimpiadzie języka łacińskiego.

7. Uczniowie klasy klasycznej przygotowywani są do zdawania matury z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

8. Niektóre wydziały UW przyznają dodatkowe punkty za maturę z j. łacińskiego, np. Wydział Prawa UW.

9. Najczęściej wybierane kierunki studiów po klasie klasycznej:

- MISH,
- Studia śródziemnomorskie,
- Historia Sztuki,
- Kulturoznawstwo,
- Wiedza o kulturze,
- Prawo,
- Historia,
- Filologia Klasyczna,
- Dziennikarstwo,
- filologie nowożytne.

 design by rad-com 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych na niniejszych stronach
należą do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.