Menu:                         rej.edu.pl / dokumenty szkoły
  
Statut szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin samorządu
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Poprzednia strona
Strona główna

Obiegówka
Obiegówka dla klas trzecich
Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego-maturalnego
Wniosek o legitymację

Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - rekrutacja uzupełniająca 2018
Na stronie tej znajdują się dokumenty dotyczące bieżącej działalności szkoły.

Aby zapoznać sie z nimi należy wybrać odpowiedni dokument z menu znajdującego się po lewej stronie.
Dokumenty są przygotowane w formacie PDF i zostaną automatycznie pobrane ze strony o ile tylko w komputerze jest zainstalowany program czytający pliki typu PDF.

W razie kłopotów darmowy program czytający takie pliki można pobrać z następujacych adresów:
Fox It Reader lub Adobe Reader.design by rad-com 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych na niniejszych stronach
należą do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.