Menu:                         rej.edu.pl / Dla gimnazjalistw
  
Szkoła dziś
Poprzednia strona
Strona główna
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (PROJEKT)

 

Klasa IA matematyczno-fizyczna (30)

o   języki obce: angielski, niemiecki(14)/rosyjski(8)/francuski(8);

o   przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski;

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych.

Klasa IB polonistyczno-klasyczna (30)

o   języki obce: niemiecki(14)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski, łaciński;

o   przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;

o   przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych, w tym na MISH.

Klasa IC historyczno-społeczna (30)  

o   języki obce: niemiecki(14)/francuski(8)/hiszpański(8), angielski;

o   przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;

o   przedmioty uzupełniające: przyroda;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych.

Klasa ID biologiczno-chemiczna (30)

o   języki obce: niemiecki(14)/rosyjski(8)/francuski(8), angielski;

o   przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka;

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie.

Klasa IE matematyczno-biologiczna (30)

o   języki obce: angielski, niemiecki(14)/francuski(8)/hiszpański(8);

o   przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia;

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie.

Klasa IF matematyczno-geograficzna (30)  

o   języki obce: angielski, niemiecki(14)/francuski(8)/hiszpański(8);

o   przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

Ramowy plan nauczania

Uwagi:

·     kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,

·     we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,

·     zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

Ø  niemieckim w klasach IA i ID, IB i IC, IE i IF, po dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

Ø  francuskim w klasach IA i ID, IB i IC, IE i IF, trzy grupy nauczania od podstaw,

Ø  hiszpańskim w klasach IB i IC, IE i IF, dwie grupy nauczania od podstaw,

Ø  rosyjskim w klasach IA i ID, jedna grupa nauczania od podstaw, 

·     przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich, wyjazd naukowy do Rzymu dla profilu polonistyczno-klasycznego w klasie trzeciej.

 design by rad-com 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do wszystkich materiałómieszczonych na niniejszych stronach
należą do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.